Blog Image

Den profesjonelle amatør

_________________________

«Alle» har vært opptatt av frihet, lenge, og de positive sidene av det er selvfølgelig bra, man kan gjøre mere hva man vil. 

Men et menneske inneholder dessverre ikke bare hyggelige ting, og akkurat nå er det grunn til å si noe, det er vold i gang mange steder, jeg tror noe av grunnen er - frihet. Det er greit å være uenige, men krig er kollaps.

Noen vil tilbake til gamle dager, men løsningen på kulturproblemene, det som har med levemåte å gjøre, er å finne fram til ny kultur som kombinerer gammelt og nytt, eller som aksepterer hverandre.

Grønland, Oslo.

Fra arkivet

Min egen musikk (noter) Posted on 05.10.2022 00:24


Fra arkivet

Min egen musikk (noter) Posted on 03.10.2022 01:35


Nytt pianostykke

Min egen musikk (noter) Posted on 23.09.2022 11:18


Fra arkivet

Min egen musikk (noter) Posted on 21.09.2022 17:31


Nytt pianostykke

Min egen musikk (noter) Posted on 21.09.2022 08:37


Fra arkivet

Min egen musikk (noter) Posted on 18.09.2022 09:15


Fra arkivet

Min egen musikk (noter) Posted on 18.09.2022 00:46


Fra arkivet

Min egen musikk (noter) Posted on 15.09.2022 04:35


Next »