Blog Image

Den profesjonelle amatør

_________________________

«Alle» har vært opptatt av frihet, lenge, og de  positive sidene av det er selvfølgelig bra, man kan gjøre mere hva man vil. 

Men et menneske inneholder dessverre ikke bare hyggelige ting, og akkurat nå er det grunn til å si noe, det er vold i gang mange steder, jeg tror noe av grunnen er - frihet. Det er greit å være uenige, men krig er kollaps.

Noen vil tilbake til gamle dager, men løsningen på kulturproblemene, det som har med levemåte å gjøre, er å finne fram til ny kultur som kombinerer gammelt og nytt, eller som aksepterer hverandre.

 

Skygger.

Nytt pianostykke

Min egen musikk (noter) Posted on 24 Jun, 2022 04:14


Nytt pianostykke

Min egen musikk (noter) Posted on 22 Jun, 2022 11:27


Nytt pianostykke

Min egen musikk (noter) Posted on 18 Jun, 2022 10:54


Fra arkivet

Min egen musikk (noter) Posted on 16 Jun, 2022 01:02


Nytt pianostykke

Min egen musikk (noter) Posted on 14 Jun, 2022 12:51


Nytt pianostykke

Min egen musikk (noter) Posted on 13 Jun, 2022 09:06


Mere fra “Kleine Deutsche Szene Oslo”

Min egen musikk (noter) Posted on 11 Jun, 2022 23:25

Avslutningsnummeret til „Hammermäßig – Eine Revue durch Luthers Zeiten“, spilt i Oslo 2017.Fra arkivet

Min egen musikk (noter) Posted on 08 Jun, 2022 01:16


Next »