Blog Image

Den profesjonelle amatør

_________________________

Mange, inkludert meg selv, er opptatt av frihet og har vært det lenge. Men det lar seg gjøre å jobbe for egne interesser og fellesskapets beste, noen ganger til og med samtidig.

Frihet er heller ikke én ting, ikke nødvendigvis det samme for meg som for naboen, og ikke alltid noen enkel ting.

Jeg tror vi alle føler frihet og trenger og lager oss frihet på temmelig forskjellige områder i livet og i verden, og på forskjellige måter. Så det gjelder å ta hensyn, og å lage samfunnet sånn, også, at det tar hensyn, så man ikke ødelegger helt for andre. 

Systemer kan gi meg frihet, og systemer kan ta bort frihet.

Ett problem når man får frihet etter å ha vært ufri, er at dårlige ting også kommer opp, ikke bare gode.

Så man får passe på litt. Noen slipper seg løs på litt kjipe måter, andre har et hangup på strenghet.

Det gjelder å finne balansen...

Litt igjen av Christian IVs by, blant nyere forretningsarkitektur. 

Fra arkivet (noter)

Min egen musikk Posted on 19 Apr, 2021 22:26Nytt pianostykke

Min egen musikk Posted on 18 Apr, 2021 11:26Noter fra arkivet

Min egen musikk Posted on 16 Apr, 2021 01:07Noter fra arkivet

Min egen musikk Posted on 16 Apr, 2021 01:05


Nytt pianostykke (noter)

Min egen musikk Posted on 14 Apr, 2021 11:02


Orgelimprovisasjon

Min egen musikk Posted on 13 Apr, 2021 23:58

PolitikkenThree Cello pieces from the pile of notes

Min egen musikk Posted on 08 Apr, 2021 00:53Nye pianoimprovisasjoner

Min egen musikk Posted on 06 Apr, 2021 10:12


Next »