Blog Image

Den profesjonelle amatør

_________________________

Mange, inkludert meg selv, er opptatt av frihet og har vært det lenge. Men det lar seg gjøre å jobbe for egne interesser og fellesskapets beste, noen ganger til og med samtidig.

Frihet er heller ikke én ting, ikke nødvendigvis det samme for meg som for naboen, og ikke alltid noen enkel ting.

Jeg tror vi alle føler frihet og trenger og lager oss frihet på temmelig forskjellige områder i livet og i verden, og på forskjellige måter. Så det gjelder å ta hensyn, og å lage samfunnet sånn, også, at det tar hensyn, så man ikke ødelegger helt for andre. 

Systemer kan gi meg frihet, og systemer kan ta bort frihet.

Ett problem når man får frihet etter å ha vært ufri, er at dårlige ting også kommer opp, ikke bare gode.

Så man får passe på litt. Noen slipper seg løs på litt kjipe måter, andre har et hangup på strenghet.

Det gjelder å finne balansen...

Litt igjen av Christian IVs by, blant nyere forretningsarkitektur. 

Fløtt deg

Uncategorised Posted on 06 Feb, 2021 18:32

Hva er egoisme? I hvert fall noe nokså enkelt, i seg selv, kanskje bare fløtt deg, som i hvert fall ikke i seg selv er noen komplisert tanke.

Når man intervjuer offentlige figurer forutsetter man jo som regel en god del ting, for eksempel stort sett gode hensikter, og det kan jo – stort sett – stemme, litt avhengig av hvordan man ser det og hvordan den som spør ser det, og avisa hun jobber for.

Men ingen er bare én ting, ingen er bare skurk eller bare helt, lærte vi faktisk i samfunnsfagtimene på videregående.

Jeg mener, hvis du eier bygårder i Oslo, og tjener på det, og det kommer en situasjon som gjør at en leietager får problemer med å betale leia, og opparbeider seg gjeld til deg, og du begynner å sende meldinger om innkreving på forskjellige måter…hvis vedkommende klarer å skrape sammen og betale en god del av gjelda, og du sender et krav til som man ikke kommer utenom, hva da?

Vedkommende leietager passer kanskje ikke i dine planer, for gata.

I planene for dine penger.

Det er fristende å spørre om penger er…alt i livet.

Det spørsmålet tror jeg for tiden man kan få nokså irriterte svar på fra den såkalt eldre generasjon. Man får beskjed om at deres arbeid er grunnlaget for den luksus som yngre nyter godt av.

Men hvis de har slåss for å ha det annerledes enn de har hatt det, skal vi da ikke få lov til å ha det sånn?

Det gir muligheter til mange ting.

Norge er ikke lenger et fattig land, og vi sliter som samfunn mere med rikdomsproblemer, egentlig, enn problemer som skyldes fattigdom.

Men mange eldre har fortsatt beina i den gamle virkeligheten, og selv om noen av sannhetene fra da gjelder til en viss grad, stemmer det ikke for alle sannheter, og ikke i samme grad.

En ting ungdommen beskyldes for er egoisme. Ingen grupper i samfunnet er uten problemer, og jeg tenker at egoisme også finnes blant den eldre generasjon.

Noen ganger en enkel ting?
Konsekvensene for gata, for samfunnet, trenger jo ikke være enkle. En mann mister sin bedrift, vi mister et treffsted, byen mister en farge, hvis man er turist, en funksjon, hvis man tenker dypere.

Who cares?Nytt pianostykke (noter)

Uncategorised Posted on 04 Feb, 2021 16:12